Kontakt oss

Vår kontaktinformasjon:

Eiere: Gitte Helen Drage (Daglig leder)
ghd@matchlearner.com
Vivian Arntzen (Prosjektleder)
va@matchlearner.com
Post og besøksadresse: Match Learner AS
Havreveien 18
4635 Kristiansand S
Norge
Tel: +47 930 99 014
+47 928 66 236
Faks: +47 38 62 37 10
E-post: sales@matchlearner.com
Nettside: www.matchlearner.com
Bankinformasjon: Sparebanken Pluss, Post-box 200
4662 Kristiansand S, NORWAY
Account no : 3000.19.54756
Swift Code: SPSONO22
IBAN Code: NO85 30001954756
Enterprise No: 989 946 226 MVA