Former og Farger

Match Former og Farger, fra 2 år og oppover.

Innhold:

  • 16 Match (48 brikker)
  • Spilleregler

Match Former og Farger har brikker med 16 ulike former og farger. Hver form finnes i 3 brikker: To størrelser av hver form, med samme farge, pluss en brikke med en ting med samme form.

To eller tre brikker matcher, det vil si at alle kvadratene for eksempel kan matches.

Man kan plukke ut noen få brikker med for eksempel de enkleste formene som sirkel, trekant og firkant ved introduksjon av spillet. Dette er også en fin måte for å tilpasse spillet til barnet.

Match Former og Farger danner sammen med Match Tall og Mengder den tredje serien av Match-spill.