Match Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon

Et godt tips når du skal ha brikkene ned i boksen: Stable brikkene i høyden og træ boksen oppå!

Spilleregler og spillvarianter for Match Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon:

 

 1. Vanlig Match:
  Trene hukommelse og faglige ferdigheter. Spill med tallsiden enten opp eller ned, varierende antall regnestykker etter vanskelighetsgrad. Når man finner en Match, skal både regnestykkene og svarene sies høyt, for å få med lyd og for å kontrollere at Matchen stemmer. Ett gruppemedlem kan fungere som kontrollør som sjekker Matchene fortløpende (evt. med kalkulator). Match som ikke stemmer blir lagt ut igjen.
 2. Mini Match:
  Plukk ut noen Match og spill som vanlig. Slik får du et raskere spill. Kan være hensiktsmessig ved introduksjonen av spillet. I alle spillvariantene kan det plukkes ut noen Match.
 3. Førstemann:
  Brikkene legges med tallsiden opp på bordet. En spiller trekker en brikke, holder den opp og sier svaret høyt. De andre gruppemedlemmene skal nå konkurrere om å finne den/de matchende brikkene fortest mulig. Kan spilles med to eller flere spillere.Ett poeng per kort man finner. Turen til å trekke brikke går deretter til nestemann, og slik går det på tur til alle brikkene er tatt. Vinneren er den som får flest poeng!
 4. Trekk & Trekk:
  Brikkene legges med tallsiden ned. Alle spillerne trekker en brikke og sier svaret høyt. Spilleren med høyest svar får beholde brikken. De andre brikkene legges tilbake og spillet fortsetter til alle brikkene  er tatt. Vinneren er den med flest brikker til slutt.
 5. Rappkjeft:
  En av spillerne velges til oppleser. Oppleseren trekker en valgfri brikke og leser opp regnestykket. Den som først sier svaret høyt får kortet. Den med flest brikker vinner.
 6. Først til 100:
  Spilles som vanlig Match, men svarene gir poeng. For eksempel  gir Matchen 2+2 og 1+3  4 poeng. Nye Match legges stadig til poengsummen. Den spilleren som først passerer 100 poeng vinner. Kan også spilles som ”Først til 0”: Spilles som over, men hver deltaker får nå utdelt 100 poeng i begynnelsen. Svaret fra Matchen trekkes fra summen. Det som kommer først til eller nærmest null vinner.
 7. Match på tid:
  Spill som vanlig. Vinneren av spillet er den som har flest Match etter for eksempel 10 minutter. Før individuell statistikk. Greier du stadig flere Match?
 8. Match med lommeregner:
  Spilles som vanlig, men her er det tillatt med lommeregner.
 9. Finn Matchen:
  Legg ut alle brikkene med tallsiden opp. Finn Matchen så fort du kan. Sorter så Matchene i stigende rekkefølge etter svarene.
 10. Match som regnestykker:
  Trekk en brikke og regn ut stykket som står på brikken. Skriv eller si svaret høyt. Gjenta til alle brikkene er besvart.
 11. Kombi-Match:
  Velg ut to eller flere bokser, for eksempel Match Addisjon og Match Subtraksjon. Bland og legg brikkene med tallsiden ned eller opp. Spill som vanlig. Hold hodet kaldt, det er nå dobbelt så mange Match. For eksempel er 2+2 og 8-4 en ny Match.
 12. Team-Match:
  Hvert lag får utdelt en Match-boks og spiller som vanlig, med eller uten tid. Når evt. fastsatt tid er over, telles Matchene for hvert av lagene opp. Dersom man blir ferdig med et spill før tiden er over, begynner man på nytt. Hvilket lag har flest Match? Hvor mange Match totalt ? Greier dere å få flere Match neste gang? Lag en lagstatistikk.
 13. Feil eller Fakta-Match:
  To lag stiller opp på hver sin side av klasserommet. To stoler står oppe ved tavla, med lapper ”RIKTIG” og ”FEIL”. En oppleser gir en fakta-påstand, for eksempel ”7 ganger 7 er 48”. Nå skal en person fra hvert lag løpe opp og sette seg på den stolen de tror er riktig. Muligheter for masse bevegelse og gøy.
 14. Tallinje-Match:
  Dette er en aktivitet som hele klassen kan være med på. Man tegner en tallinje for eksempel på tavla. Alle får utdelt/trekker en brikke hver. En og en skal nå komme frem og plassere sin brikke der den hører hjemme på tallinja.
 15. Lag en ny spillvariant:
  Gi en gruppe barn og/eller voksne spillet og fortell dem at dette er et spill som ikke har noen regler ennå. Spør om de kan lage noen gøye spilleregler til spillet. Vi elsker alle nye ideer til spillene våre, og vil veldig gjerne legge dine fantastiske ideer ut på denne siden. Send oss gjerne nye forslag til ghd@matchlearner.no