Match Brøk, Prosent og Desimal

Et godt tips når du skal ha brikkene ned i boksen: Stable brikkene i høyden og træ boksen oppå!

Spilleregler og spillvarianter for Match Brøk, Prosent og Desimal:

 1. Vanlig Match:
  Trene hukommelse og faglige ferdigheter. Spill med tallsiden enten opp eller ned, varierende antall brikker etter vanskelighetsgrad. Når man finner en Match, kan man ta opp brikkene. Det er ikke lov å ta opp brikker fra bordet før man ser to som matcher. Si svarene høyt mens du plukker.
 2. Mini Match:
  Plukk ut bare noen Match og spill som vanlig. Slik får du et raskere spill. Kan være hensiktsmessig ved introduksjonen av spillet. I alle spillvariantene kan det plukkes ut noen Match.
 3. Førstemann:
  Brikkene legges med tallsiden opp på bordet. En spiller trekker en brikke, holder den opp og sier svaret høyt. De andre gruppemedlemmene skal nå konkurrere om å finne den/de matchende brikkene fortest mulig. Kan spilles med to eller flere spillere. Ett poeng per kort man finner. Turen til å trekke brikke går deretter til nestemann, og slik går det på tur til alle brikkene er tatt. Vinneren er den som får flest poeng!
 4. Sorterings-Match:
  Bruk et sett med alle tre bokser: Brøk, Prosent og Desimal. Alle brikkene legges utover bordet. Brikkene skal nå sorteres i stigende rekkefølge. Legg merke til strategier du/dere bruker underveis. Dette er en veldig fin måte å forstå sammenhengen mellom brøk, prosent og desimal.
 5. Finn 100%:
  Målet er her å finne to eller flere brikker som til sammen gir 100%/en hel. For eksempel kan 50% og bildet av en halv sirkel være en 100%-Match, på samme måte som brøkene 3/4 og 1/4, eller desimalene 0,75 og 0,250. Man kan også blande to eller tre bokser.
 6. Match på tid:
  Spill som vanlig. Vinneren av spillet er den som har flest Match etter for eksempel 10 minutter. Før individuell statistikk. Greier du stadig flere Match?
 7. Match med lommeregner:
  Spilles som vanlig, men her er det tillatt med lommeregner.
 8. Kombi-Match:
  Ta for eksempel Match Brøk og Match Prosent. Bland og legg brikkene med tallsiden opp eller ned. Spill som vanlig. Hold hodet kaldt, det er nå dobbelt så mange Match. For eksempel er 1/2 og 50% nå en ny Match.
 9. Trippel-Match:
  Spill med alle tre boksene samtidig!
 10. Team-Match:
  Hvert lag får utdelt en Match-boks og spiller som vanlig, med eller uten tid. Når evt. fastsatt tid er over, telles Matchene for hvert av lagene opp. Dersom man blir ferdig med et spill før tiden er over, begynner man på nytt. Hvilket lag har flest Match? Hvor mange Match totalt ? Greier dere å få flere Match neste gang? Lag en lagstatistikk.
 11. Feil eller Fakta-Match:
  To lag stiller opp på hver sin side av klasserommet. To stoler står oppe ved tavla, med lapper ”RIKTIG” og ”FEIL”. En oppleser gir en fakta-påstand, for eksempel ”1,75 er  lik 1 og 3/4”. Nå skal en person fra hvert lag løpe opp og sette seg på den stolen de tror er riktig. Muligheter for masse bevegelse og gøy!
 12. Tallinje-Match:
  Dette er en aktivitet som hele klassen kan være med på. Man tegner en tallinje for eksempel på tavla. Alle får utdelt/trekker en brikke hver. En og en skal nå komme frem og plassere sin brikke der den hører hjemme på tallinja.
  Tallinje-Match
 13. Bonusbrikker:
  I alle tre boksene finnes 20 bonusbrikker. Disse brikkene kan brukes for å gjøre spillet mer variert og utfordrende. I prosentboksen finner du to nye matchende bildebrikker til de 10 mest vanlige prosentene. I brøkboksen er det 10 brikker med blandet brøk og 10 brikker med uekte brøk som matcher (eksempel: 1 3/4 matcher 7/4). I desimalboksen finnes 20 brikker med heltall med desimaler som matcher (eksempel: 1,75 matcher 1,0 + 0,75. De 20 bonusbrikkene i brøkboksen og desimalboksen kan blandes og vil da matche.
 14. Bonusbrikker og bildebrikker:
  Velg en match med blandet/uekte brøk og/eller heltall med desmialer. Finn nå bildebrikker som tilsvarer denne matchen. For eksempel vil 1 3/4 og 7/4 i bilder tilsvare:
  SirkelTrekant
 15.  Lag en ny spillvariant:
  Gi en gruppe barn og/eller voksne spillet og fortell dem at dette er et spill som ikke har noen regler ennå. Spør om de kan lage noen gøye spilleregler til spillet. Vi elsker alle nye ideer til spillene våre, og vil veldig gjerne legge dine fantastiske ideer ut på denne siden. Send oss gjerne nye forslag til ghd@matchlearner.no